Защо да изберете Макси Консулт?Защо да изберете Макси Консулт?

Ние предоставяме консултантски услуги за разработване и внедряване на системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на храните, на базата на международните стандарти ISO 9001: 2008, ISO 14000, OHSAS 18001: 2008, ISO 22000.

Ние помагаме на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилагат необходимите мерки, включително предоставяне на информация и обучение на работещите. Съгласно чл. 228 а от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.

Ние разработваме стратегията си в изпълнение на изискванията на пълната законова и нормативна уредба в Република България.

5-те най-важни причини да изберете Макси Консулт:

Първата причина е, че почти няма фирма, която да разполага с достатъчно компетентни служители, които да разработят и внедрят система за управление.

Втора причина е професионалната помощ, която компетентните специалисти консултанти предоставят експедитивно, отговорно и функционално на организацията.

Трета причина консултантите познават отблизо и детайлно въпросите свързани с разработването на система за управление, нужните за целта стандарти и законови изисквания.

Четвърта причина ползването на консултантска услуга е специфична дейност, коренно различна от дейността на организацията.

Пета причина консултантската организация спестява време, труд, пари и гарантира успех. Въвежда работеща система за управление, покриваща всички условия за успешно получаване на международен сертификат по съответния стандарт.