Нашият екипНашият екип

Дружеството "Макси Консулт” съвместно със свои партньори са лицензирани да извършват наблюдение и оценка на професионалния риск и здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли. Предлагаме разработени методики за наблюдение и контрол на работните места и здравното състояние с добра практическа приложимост.

Разполагаме с подготвени квалифицирани мобилни екипи, обслужващи клиенти от цялата страна. Предлагаме на нашите клиенти преференциални цени за обслужване и провеждане на периодични медицински прегледи от медицински центрове в цялата страна, което ни позволява да обслужваме комплексно големи клиенти с разгърната мрежа в страната. Персоналът на Службата по трудова медицина е с дългогодишен опит в предоставяне на обслужване в сферата на изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.