ISO 9001:2008ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 (заменя ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001)) "Системи за управление на качеството. Изисквания" Какво е ISO 9001:2008?: