ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 е стандарт за системи за управление на енергията.
Стандартът има за цел да помогне на организациите да установят системи и процеси за подобряване на техните енергийни характеристики, включително ефективност и потребление. ISO 50001:2011  е приложим за всички видове организации.
ISO 50001 е проектиран да помогне на компаниите да използват по-добре техните енергоемки активи, оценка и приоритет за изпълнение на енергийно-ефективни технологии и насърчаване на ефективното в цялата верига на доставките. Той е проектиран да се интегрира с други системи за управление , ISO 14001 за управление на околната среда и ISO 9001 за управление на качеството.