Въпроси и отговориВъпроси и отговори

Въпрос: Бих желал да попитам какви са задълженията на работодателя при възникване на трудова злополука и какви срокове трябва да се спазват?

Въпрос: Фирмата ни разполага с 15 бр. служебни автомобили /леки/, какви са задълженията на работодателя според действащото законодателство при работа със служебен транспорт?

Въпрос: Работя като оператор на компютър в частна фирма, работа свързана с обработка на данни на фирмата и боравене с електронни документи /8 часов работен ден/. Въпросът ми е: длъжен, ли е работодателя да ми осигури предпазни очила и на какви срокове трябва да ни провежда медицински прегледи?

Въпрос: Работодателя ми въведе със заповед сумирано изчисляване на работното време, за какъв период може да бъде наложено то и как се отчитат часовете положен труд по него? 

Въпрос: Във връзка с подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ , какви са задълженията на работодателя ?